Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8617,Informacja-nr-1012019.html
17.06.2024, 18:58

Informacja nr 101/2019

Informacja Prezesa URE (nr 101/2019) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2019 roku

Data publikacji : 20.12.2019
Data modyfikacji : 20.12.2019

Opcje strony