Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8640,Informacja-nr-1082019.html
2023-03-28, 02:20

Informacja nr 108/2019

Informacja Prezesa URE (nr 108/2019) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy o rynku mocy.

Data publikacji : 31.12.2019

Opcje strony