Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8642,Informacja-nr-1092019.html
2021-10-18, 12:27

Informacja nr 109/2019

Informacja Prezesa URE (nr 109/2019) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 31.12.2019

Opcje strony