Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8730,Informacja-nr-122020.html
17.06.2024, 19:46

Informacja nr 12/2020

Informacja Prezesa URE (nr 12/2020) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 14.02.2020
Data modyfikacji : 28.02.2020

Opcje strony