Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9189,Informacja-nr-672020.html
2021-11-29, 13:39

Informacja nr 67/2020

Informacja Prezesa URE (nr 67/2020) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/8/2020

W związku z oczywistą omyłką zawartą w informacji Prezesa URE 67/2020 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/8/2020, w zakresie liczby ofert, które wygrały aukcję, uprzejmie informujemy, że plik został zaktualizowany.

Było:

„c) Liczba ofert, które wygrały aukcję: 747;”

Powinno być:

„c) Liczba ofert, które wygrały aukcję: 752;”

W pozostałym zakresie, informacja zachowuje w pełni swoją aktualność.

Data publikacji: 18.12.2020
Data modyfikacji: 18.01.2021

Opcje strony