Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9209,Informacja-nr-702020.html
25.05.2024, 00:03

Informacja nr 70/2020

Informacja Prezesa URE (nr 70/2020) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2020 roku

Data publikacji : 24.12.2020
Data modyfikacji : 24.12.2020

Opcje strony