Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9220,Informacja-nr-752020.html
2023-02-08, 04:15

Informacja nr 75/2020

Informacja Prezesa URE (nr 75/2020) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy o rynku mocy

Data publikacji : 31.12.2020

Opcje strony