Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9245,Informacja-nr-32021.html
2021-10-18, 12:57

Informacja nr 3/2021

Informacja Prezesa URE (nr 3/2021) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 08.01.2021

Opcje strony