Nawigacja

Informacja nr 12/2021

Informacja Prezesa URE nr 12/2021 w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej

Data publikacji : 09.03.2021

Opcje strony

do góry