Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9422,Informacja-nr-262021.html
2021-10-26, 12:44

Informacja nr 26/2021

Informacja Prezesa URE nr 26/2021 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 26.04.2021
Data modyfikacji: 26.04.2021

Opcje strony