Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9652,Informacja-nr-462021.html
2022-01-18, 01:39

Informacja nr 46/2021

Informacja Prezesa URE nr 46/2021 w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Data publikacji : 27.07.2021

Opcje strony