Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9957,Informacja-nr-682021.html
17.06.2024, 23:11

Informacja nr 68/2021

Informacja Prezesa URE nr 68/2021 w sprawie jednostkowej stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązującej w roku dostaw 2022

Data publikacji : 15.12.2021

Opcje strony