Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9996,Informacja-nr-772021.html
29.05.2024, 02:24

Informacja nr 77/2021

Informacja Prezesa URE nr 77/2021 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na rok 2022

Data publikacji : 28.12.2021

Opcje strony