Nawigacja

Zachodni OT w Poznaniu

 
Adres: 61-774 Poznań
ul. Wielka 20
Dyrektor: Lidia Styperek
tel.: 61 670 53 01
fax: 61 646 80 09
e-mail: poznan@ure.gov.pl
Obszar działania: woj. wielkopolskie
woj. kujawsko-pomorskie
 

Dane kontaktowe:

 • taryfy i koncesje (promesy) na ciepło - tel.: 61 670 53 11, 61 670 53 12, 61 670 53 13
 • taryfy i koncesje (promesy) na energię elektryczną - tel.: 61 670 53 08, 61 670 53 04, 61 670 53 15, 61 670 53 06
 • taryfy i koncesje (promesy) na paliwa gazowe - tel.: 61 670 53 08
 • koncesje na paliwa ciekłe - tel.: 61 670 53 10, 61 670 53 07, 61 670 53 09, 61 670 53 14
 • spory i skargi* na działanie przedsiębiorstw energetycznych - tel.: 61 670 53 05, 61 670 53 06, 61 670 53 14, 61 670 53 15
 • informacje dla odbiorców energii elektrycznej: - tel.: 61 670 53 05, 61 670 53 06, 61 670 53 15, paliw gazowych: - tel.: 61 670 53 05, 61 670 53 15, ciepła: 61 670 53 11, 61 670 53 12, 61 670 53 13, 61 670 53 14
 • sprawy związane z infrastrukturą paliw ciekłych - tel.: 61 670 53 07, 61 670 53 10
 • informacje związane z wpisem do RMIOZE - tel.: 61 670 53 04, 61 670 53 06
 • kary pieniężne - tel.: 61 670 53 05, 61 670 53 07, 61 670 53 10, 61 670 53 14
 • przyłączenia do sieci (w tym odmowy), zmiana mocy przyłączeniowej - tel.: 61 670 53 05, 61 670 53 06, 61 670 53 15
 • wstrzymanie dostaw energii elektrycznej: - tel.: 61 61 670 53 05, 61 670 53 06, 61 670 53 15, paliw gazowych: 61 670 53 05, 61 670 53 14, 61 670 53 15, ciepła: 61 670 53 14

* W tym skargi:

 • prosumentów dot. przyłączenia do sieci
 • prosumentów dot. rozliczeń (fakturowanie)
 • odbiorców, w tym prosumentów dot. jakości obsługi w tym: brak lub nieterminowe udzielanie odpowiedzi na wnioski  i reklamacje
 • odbiorców dot. rozliczeń, w tym rozliczeń związanych z nieprawidłową pracą licznika
 • odbiorców dot. problemów ze zmianą grupy taryfowej
Data publikacji : 02.06.2005
Data modyfikacji : 13.09.2022

Opcje strony

do góry