Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej - wizja, czy rzeczywistość?”

9 października 2012 r., Warszawa

Celem naukowym konferencji jest uzyskanie rekomendacji naukowych do badań nad bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze: miejsca i roli bezpieczeństwa energetycznego Kraju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, relacji energetycznych Polski z państwami europejskimi, polityki energetyczno - klimatycznej Unii Europejskiej, wpływu państw bałkańskich i Turcji na bezpieczeństwo energetyczne Europy. Przewidywane jest upowszechnienie wyników konferencji w formie monografii naukowej.

Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Pana Marka Woszczyka.

Organizatorzy oczekują, że konferencja umożliwi wymianę wiedzy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, zwrócenie uwagi decydentów i mediów na korzyści i problemy wynikające z aktualnej polityki energetyczno - klimatycznej Unii Europejskiej oraz nawiązanie nowych kontaktów i wzmocnienie współpracy między ludźmi nauki i praktykami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Polski i zainteresowanymi rozwojem jej relacji energetycznych na arenie międzynarodowej.

Konferencja odbywa się w ramach realizacji projektu badawczego habilitacyjnego pt. „Państwa bałkańskie i Turcja w polityce bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (2001 - 2010) - wartość dodana czy zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2011 - 2012 jako projekt badawczy.

Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej - wizja, czy rzeczywistość?”

Termin: 9 października 2012 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, ul. Meksykańska 6

Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

Strona www: www.dobrauczelnia.pl

Data publikacji : 27.09.2012
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry