Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6073,Bezpieczenstwo-energetyczne-na-wspolnym-rynku-energii-UE.html
2020-08-14, 22:00

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE

28 kwietnia 2015 r., w Rzeszowie

Organizatorem konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE” jest Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Celem konferencji jest ukazanie tematyki bezpieczeństwa energetycznego w kontekście kształtującego się wspólnego rynku energii UE. Omawiane będą takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski, polityka energetyczna i klimatyczna UE, powiązanie rynków finansowych z rynkami energii oraz model integracji wspólnego rynku energii UE.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: www.rynekenergia.portal.prz.edu.pl.

Data publikacji : 30.03.2015

Opcje strony