Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Energia Razem” - grupowa zmiana sprzedawcy energii

30 listopada 2015 r. - 31 marca 2016 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich konsumentów, będących końcowymi odbiorcami energii elektrycznej w swoich gospodarstwach domowych.

Celem wydarzenia jest aktywizacja grupy konsumentów w celu wspólnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, przeprowadzenie możliwie prostej i dostępnej zmiany sprzedawcy, zapewnienie przejrzystych warunków umowy sprzedaży energii, promocja konkurencji na rynku energii elektrycznej, zapewnienie dostępu wszystkim zainteresowanym sprzedawcom, zebranie poparcia dla petycji odnośnie zakazania stosowania w umowach sprzedaży energii dla konsumentów kar umownych za wcześniejsze ich rozwiązanie, korekta rynkowych trendów odnośnie konstrukcji umów sprzedaży energii oraz określenie standardów uczciwych warunków umów.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Federacja Konsumentów.

Więcej na stronie Organizatora: www.federacja-konsumentow.org.pl/n,59,1218,27,1,energia-razem--grupowa-zmiana-sprzedawcy-energii.html.

Data publikacji : 23.11.2015

Opcje strony

do góry