Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6963,II-Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-Bezpieczenstwo-energetyczne-filary-i-perspek.html
2020-08-11, 09:23

Strona znajduje się w archiwum.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”

24-25 kwietnia 2017 r., Rzeszów

Wydarzenie kierowane jest do pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli firm energetycznych i pracowników spółek energetycznych.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusje naukową i ekspercką dotyczącą sektora energii. Podczas paneli plenarnych poruszone zostaną zagadnienia związane z ropą naftową oraz gazem ziemnym, elektroenergetyką oraz elektromobilnością.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Więcej na stronie Organizatora: www.instytutpe.pl/konferencja-2016-2.

Data publikacji : 30.03.2017
Data modyfikacji : 30.03.2017

Opcje strony