Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski konkurs SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII

7 stycznia – 31 marca 2019 r.

Wydarzenie kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, powiatów i podległych im jednostek. W przypadku m. st. Warszawy – do poszczególnych dzielnic.

Celem konferencji jest promocja współpracy pomiędzy operatorami sieci energetycznych a samorządami.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Więcej na stronie Organizatora: http://ptpiree.pl/aktualnosci/2019-01-08

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 14.01.2019

Opcje strony

do góry