Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/patronaty/wydarzenia-objete-patro/8113,Konkurs-dla-mediow-Platynowe-Megawaty.html
2020-05-28, 17:03

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty”

marzec - kwiecień 2019 r., o zasięgu ogólnopolskim

Wydarzenie kierowane jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych.

Celem konkursu jest rozwijanie debaty publicznej i szerzenie wiedzy z zakresu energetyki, gazownictwa i efektywności energetycznej oraz popularyzacja obiektywnego dziennikarstwa.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Towarowa Giełda Energii S.A.

Więcej na stronie Organizatora: https://tge.pl/

 

Data publikacji : 06.03.2019
Data modyfikacji : 06.03.2019

Opcje strony