Nawigacja

Ogólnopolski konkurs SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII

7 stycznia – 31 marca 2020 r.

Wydarzenie kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, powiatów i podległych im jednostek. W przypadku m. st. Warszawy – do poszczególnych dzielnic.
Celem konferencji jest promocja współpracy pomiędzy operatorami sieci energetycznych a samorządami.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Więcej na stronie Organizatora.

Data publikacji : 10.01.2020
Data modyfikacji : 10.01.2020

Opcje strony

do góry