Nawigacja

II edycja Konkursu Moc na start. Konkurs o stypendium Enea S.A.

1 września – 30 listopada 2020 r. w Poznaniu

Wydarzenie kierowane jest do uczniów 15 szkół ponadpodstawowych o profilu energetycznym lub elektrycznym z województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, objętych patronatem Grupy Enea.

Celem Konkursu jest zainteresowanie i promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań poznawczych i badawczych, wsparcie w nauce stacjonarnej i zdalnej uczniów, których prace konkursowe zostały najwyżej ocenione, wzmocnienie relacji pomiędzy patronem szkoły a uczniami oraz zainteresowanie uczniów przyszłą pracą zawodową

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: https://www.enea.pl/moc-na-start

Organizatorem jest: Enea S.A.

Data publikacji : 26.08.2020
Data modyfikacji : 26.08.2020

Opcje strony

do góry