Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

REMIT - aktualizacja ważnych dokumentów

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała zaktualizowane wersje następujących dokumentów/wytycznych dotyczących obszaru REMIT:

  1. Questions & Answers on REMIT - 23rd Edition. Dokument zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez uczestników rynku energii pytania. Został on przygotowany  w 2011 roku we współpracy m.in. z organami regulacyjnymi i od tego czasu jest stale aktualizowany. ACER wyjaśnia w nim kwestie budzące wątpliwości uczestników rynku energii odnoszące się do sposobu rozumienia definicji i stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT). Pytania i odpowiedzi są inspirowane m.in. dyskusjami, które ACER prowadzi z zainteresowanymi stronami podczas seminariów internetowych i innych spotkań, a także pytaniami otrzymanymi od uczestników rynku za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej ACER w zakładce REMIT PORTAL. Aktualizacja zawiera 11 dodatkowych informacji z zakresu definicji REMIT, obowiązków i zakazów dla uczestników rynku oraz informacji wewnętrznej.
  2. REMIT Transaction Reporting User Manual (TRUM) Version 4.0. TRUM to instrukcja dla uczestników rynku energii i podmiotów trzecich raportujących dane do ACER w ich imieniu. Określa ona w jaki sposób raportować do ACER dane o produktach energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 8 rozporządzenia REMIT. Zaktualizowana wersja TRUM została uzupełniona o dodatkowe wytyczne dotyczące raportowania transakcji zgodnie z tabelami 1 i 2 stanowiącymi załącznik do rozporządzenia wykonawczego[1].
  3. Frequently Asked Questions on REMIT transaction reporting - 11th Edition.  Kolejna edycja najczęściej zadawanych pytań na temat raportowania transakcji w ramach obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT zawiera nowe i uzupełnione odpowiedzi na pytania uczestników hurtowego rynku energii w zakresie raportowania transakcji zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami aktualizacji powyższych dokumentów. Jednocześnie zaznaczamy, że nie stanowią one wiążącej prawnie interpretacji przepisów.

***

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) działa od 2011 roku i jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie Celem działań Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 14.07.2020

Opcje strony

do góry