Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/faq-remit/6043,Czy-moge-zarejestrowac-tylko-jeden-podmiot-reprezentujacy-wszystkie-pozostale-po.html
2021-12-08, 19:39

Czy mogę zarejestrować tylko jeden podmiot reprezentujący wszystkie pozostałe podmioty z mojej grupy kapitałowej?

Nie. Jeśli więcej niż jeden podmiot w ramach grupy zawiera transakcje objęte obowiązkiem raportowania zgodnie z REMIT, każdy z takich podmiotów powinien się zarejestrować.

Data publikacji: 17.03.2015
Data modyfikacji: 09.06.2015

Opcje strony