Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/7068,Dz-U-z-2017-r-poz-1011.html
2020-09-25, 05:27

Dz. U. z 2017 r. poz. 1011

Rozporządzenie Ministra Energii z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Data publikacji : 01.06.2017
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony