Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/1822,Notatka-informacyjna-dotyczaca-V-Konferencji-nt-regulacji-energii-oraz-inwestycj.html
18.07.2024, 10:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca V Konferencji nt. regulacji energii oraz inwestycji realizowanych i związanych z sektorem energetycznym (5th Energy Regulation & Investment Conference), która odbyła się w Budapeszcie w dniach 15-16 maja 2006 roku

Na konferencji Prezesa URE reprezentowała p. Anna Bednarska z Departamentu Taryf.

Jednym z najbardziej gorących tematów poruszanych i omawianych na konferencji była kwestia związana z rosnącymi cenami gazu, ale także z problemami bezpieczeństwa dostaw tego surowca do państw europejskich. Wielokrotnie podkreślano również rosnącą zależność Europy od dostaw gazu z Rosji oraz akcentowano znaczenie inwestycji w LNG jako sposobu na zwiększenie tego bezpieczeństwa.

Konferencja podzielona była na cztery sesje plenarne. Pierwsza z nich dotyczyła finansowania inwestycji energetycznych w obszarach objętych regulacją, druga – inwestycji prywatyzacyjnych i poprywatyzacyjnych, trzecia – roli regulatora w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, a czwarta poświęcona została regionalnym rynkom energii elektrycznej.

W konferencji udział wzięło 235 delegatów:
- przedstawiciele regulatorów z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji (członkowie ERRA,
- przedstawiciele regulatorów z Europy Zachodniej (spoza ERRA),
- przedstawiciele korporacji i firm inwestycyjnych oraz konsultingowych związanych z sektorem energetycznym, m.in.: AES Corporation, Melin Capital Advisors AG, Baker&McKenzie, Pierce Atwood, Vattenfall AB, OMV Gas International, AES, itd.

Data publikacji : 16.05.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony