Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca VII spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Regionalnych Rynków Energii Elektrycznej (REM TF ERGEG), które odbyło się w Brukseli 19 czerwca 2006 roku

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował p. Rafał Gawin z Departamentu Promowania Konkurencji.

Spotkanie zostało poświęcone m.in. dyskusji nad kolejnym draftem dokumentu „Compatibility of national legal conditions concerning regulatory competences”. Podkreślano znaczenie niezależności organów regulacji (w tym od struktur rządowych), konieczność posiadania kompetencji w zakresie zatwierdzania taryf oraz zasad funkcjonowania mechanizmów bilansowania oraz odpowiednich narzędzi umożliwiających efektywne monitorowanie rynku (dostęp do danych od wszystkich uczestników rynku, a także monitorowanie udostępniania danych – transparency). Termin ukończenia dokumentu jest przewidziany na jesień 2006 roku.

W dalszej kolejności przedyskutowano kolejny draft dokumentu „Cross order framework for transmission network infrastructure”. Ostateczne zatwierdzenie dokumentu jest przewidziane na 7 lipca 2006 roku. Następnie dokument zostanie przekazany do zatwierdzenia do Electricity Fokus Group oraz General Assembly i ostatecznie poddany konsultacjom z uczestnikami rynku (opublikowany).

Data publikacji : 29.06.2006

Opcje strony

do góry