Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca XIII Spotkania Grupy Zadaniowej System Operation TF działającej w ramach ERGEG Electricity Focus Group, Bruksela 21 sierpnia 2006 r.

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował jego Społeczny Doradca - p. Robert Witkowski.

 

Spotkanie poświęcone było w całości przygotowaniu kolejnej wersji Wytycznych Dobrej Praktyki dla Integracji Rynków Bilansujących po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez uczestników unijnego rynku energii podczas procedury publicznej konsultacji.

 

W dniu 8 czerwca 2006r. zainicjowany został proces publicznej konsultacji. Datą końcową procesu był 3 sierpień 2006r. W czasie „okna” konsultacyjnego wszystkie zainteresowane podmioty działające na unijnym rynku energii elektrycznej zaproszone były do składania swoich uwag i propozycji zmian oraz uzupełnień w tekście wytycznych. W sumie 16 europejskich podmiotów dostarczyło swoje uwagi:

-          słoweński Borzen

-          The Norwegian Electricity Industry Association, EBL,

-          VERBAND DER ELEKTRIZITÄTSUNTERNEHMEN ÖSTERREICHS (Austrian Association of Electricity Companies),

-          austriacki TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG

-          giełda energii APX

-          Finnish Energy Industries

-          brytyjska Centrica

-          Eurelectric

-          The German Electricity Association (VDEW, Verband der Elektrizitätswirtschaft),

-          EFET

-          niemiecki EnBW Trading

-          Barclays Capital

-          Scottish and Southern Energy

-          stowarzyszenie niemieckich operatorów szieciowych Verband der Netzbetreiber – VDN.

W trakcie spotkania przeanalizowano najważniejsze dostarczone uwagi i przedstawiono podsumowanie w formie zestawienia tabelarycznego.

 

Wytyczne miały być jednym z punktów spotkania grupy focusowej ERGEG ds.energii elektrycznej w dniu 24.08.2006r. Wersja wytycznych która zostanie przedstawiona na XIII Forum Florenckim będzie miała charakter „konsultacyjny” a nie dokumentu w fazie finalnej. Zgodnie z planem ostateczna wersja wytycznych ma zostać przedstawiona Komisji Europejskiej przez ERGEG w grudniu. Tak zwany public hearing planowany jest na połowę października.

 

Data publikacji : 29.09.2006

Opcje strony

do góry