Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca spotkania Grupy Roboczej Prawników przy Energy Regulators Regional Association (ERRA), Tallinn, 9-10 listopada 2006 r.

W spotkaniu Prezesa URE reprezentowała p. Alicja Tutak z Biura Prawnego.

Podczas spotkania zaprezentowano i przedyskutowano następujące zagadnienia:

1. Prawne uwarunkowania rozwiązania kontraktów długoterminowych w elektroenergetyce.

Jedną z trzech przygotowanych prezentacji była prezentacja polskich doświadczeń związanych z problemem wcześniejszego rozwiązania kontraktów długoterminowych. W swojej prezentacji przedstawicielka Prezesa URE przedstawiła krótko dotychczasowe projekty rozwiązań, koncentrując się przede wszystkim na podstawowych założeniach przygotowanego obecnie projektu ustawy.

W tej samej kwestii prezentowane były doświadczenia Bułgarii (dosyć skromne) oraz Węgier. Prezentacja węgierska oparta była na rozważaniach, dotyczących charakteru kontraktów długoterminowych (czy są one pomocą publiczną czy też nie) oraz na omówieniu procesu dochodzenia podjętego w tej kwestii przez Komisję Europejską.

2. Liberalizacji rynku energii i gazu.

Przedstawione zostały prezentacje przedstawicieli Rosji, Austrii, Rumunii i USA Omówione zostały struktury rynków w powyższych krajach oraz podstawowe problemy związane z jego liberalizacją. Szczególnie interesująca okazała się prezentacja rosyjska omawiająca funkcjonowanie rynku energii w przejściowym okresie związanym z reformami sektora elektroenergetycznego.

3. Dostęp do danych i szeroko rozumianej informacji publicznej.

Prezentacja przygotowana przez przedstawiciela USA miała informacyjny charakter. Dyskusja przeprowadzona po prezentacji stanowiła swego rodzaju podsumowanie dotychczasowych doświadczeń gromadzonych na poprzednich spotkaniach Grupy.

Data publikacji : 10.11.2006

Opcje strony

do góry