Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w Brukseli. Nowa Dyrekcja Generalna ds. Energii

Komisja Europejska powołała nową Dyrekcję Generalną do spraw Energii.

W skład Dyrekcji Generalnej do spraw Energii (DG Energy - ENER) weszły departamenty merytorycznie zajmujące się obszarem energii w dawnej Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Energii oraz Zespół Zadaniowy do spraw Energii (Task Force Energy), który do nowej DG trafi z Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych.

Stanowisko Dyrektora Generalnego nowej dyrekcji objął Brytyjczyk Philip Lowe, poprzedni szef Dyrekcji Generalnej KE ds. Konkurencji.

Więcej informacji na temat ENER znajduje się na stronie internetowej nowej DG: http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm.

Data publikacji : 09.03.2010

Opcje strony

do góry