Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polski Regulator zastępcą przewodniczącego Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki

21 kwietnia dr Mariusz Swora został wybrany przez regulatorów rynków energetycznych wiceszefem organizacji

- ERRA to organizacja zrzeszająca regulatorów z kilkudziesięciu państw Europy, Azji i Afryki. Objęcie tej funkcji traktuję jako zaszczyt i zarazem potwierdzenie silnej pozycji międzynarodowej polskiego regulatora - tuż po ogłoszeniu decyzji Zgromadzenia Ogólnego powiedział Prezes Swora.

- Jednym z pomysłów na polską aktywność w organizacji jest promowanie systemu inteligentnych sieci. Chciałbym, żeby to był nasz podstawowy wkład w działalność ERRA - podkreśla nowo wybrany wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.

Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Polska ma unikalny know-how potrzebny państwom naszego regionu do rozwijania systemów inteligentnych pomiarów sieci, daleko rozwinięte badania w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego i ugruntowane wzorce regulacyjne w wielu innych dziedzinach.

***

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA) - jest dobrowolnym stowarzyszeniem 28 niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC), wspierane przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu. ERRA sprzyja rozwojowi stabilnych i autonomicznych organów regulacji sektora energetycznego w państwach członkowskich, uznając za kluczowe - wymianę informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu.

Przewodniczącym Stowarzyszenia jest Gabor Szörényi, szef węgierskiego odpowiednika URE.

Mapa przedstawia członków oraz członków stowarzyszonych ERRA.


Źródło: ERRA

Data publikacji : 21.04.2010
Data modyfikacji : 22.04.2010

Opcje strony

do góry