Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szwedzko - polskie rozmowy w URE

Trwają negocjacje Regulatorów rynku energii Polski i Szwecji oraz przedsiębiorstw energetycznych w sprawie udostępniania zdolności przesyłowych infrastruktury energetycznej na dnie Bałtyku.

7 maja w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się kolejne spotkanie grupy interesariuszy w ramach Inicjatywy Regionalnej Rynku Północnego ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas).

Od chwili utworzenia Inicjatyw Regionalnych, Regulatorzy z Polski i Szwecji kontynuują współpracę nad opracowaniem rynkowych mechanizmów udostępnienia połączenia SwePol Link. Dynamizacja tej współpracy nastąpiła w 2010 r.

Regulatorzy i przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych pracują w ramach Grupy Wdrożeniowej „Optymalizacja wykorzystania połączenia międzysystemowego SwePol Link i Połączenia Bałtyckiego” (IG “Optimizing the use of the interconnectors - SwePol Link and Baltic Cable”).

W ramach tych prac, 7 maja URE gościło 26 przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych, firm energetycznych, giełd energii oraz przedstawicieli Regulatorów rynków energii Szwecji i Polski.

Urząd Regulacji Energetyki reprezentowali Jacek Biedrzycki, Rafał Gawin, Aleksandra Gawlikowska - Fyk i Katarzyna Smagieł, eksperci z Departamentu Promowania Konkurencji URE oraz Kamila Kloc - Evison, kierująca zespołem współpracy międzynarodowej URE.

Zadaniem grupy jest wypracowanie rynkowych, zgodnych z polskim prawem energetycznym i ustawodawstwem Unii Europejskiej, mechanizmów dostępu do zdolności przesyłowych SwePol Link. Spotkanie w całości poświęcone zostało warunkom prawnym proponowanej optymalizacji wykorzystania połączenia energetycznego na dnie Bałtyku oraz opracowaniu harmonogramu dalszych działań.

W marcu 2010 roku operatorzy systemów przesyłowych Polski i Szwecji - PSE Operator SA i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad wdrożeniem rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link. Deklaracja ta została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a podjęte prace są przez nich nadzorowane.

Równolegle prowadzona jest również współpraca między Nord Pool Spot AS a Towarową Giełdą Energii SA mająca na celu wdrożenie aukcji niejawnych (tzw. implicit), umożliwiających udostępnianie uczestnikom rynku zdolności przesyłowych SwePol Link.
Poprzednie spotkanie Grupy Wdrożeniowej odbyło się 16 kwietnia w Warszawie.

Wiceprezes URE, Marek Woszczyk, podkreślał wówczas, że problem udostępnienia połączenia na zasadach rynkowych wymaga pilnego rozwiązania w związku z koniecznością wprowadzenia rozwiązań zgodnych z prawem wspólnotowym.

Kolejne spotkanie Grupy Wdrożeniowej zaplanowano na 23 czerwca w Sztokholmie.

***

Linia przesyłowa SwePol Link to podmorskie połączenie kablowe prądu stałego (HVDC) o napięciu 450kV i mocy znamionowej 600MW. Unikatowość tego połączenia polega na wykorzystaniu kabla powrotnego MCRC 24kV zamiast tradycyjnie stosowanych elektrod. Stacja po stronie szwedzkiej została zlokalizowana na terenie nieczynnego kamieniołomu, położonego na półwyspie Starno nieopodal miejscowości Karlshamn. Odcinek lądowy w tej części ma 2,5km długości, następnie kabel wchodzi do morza, omija duńską wyspę Bornholm i wychodzi ponownie na ląd w okolicach Ustki. Dalsza część linii to odcinek lądowy o długości 12 km zakończony stacją przekształtnikową w okolicach Słupska. Nad poprawnością działania stacji czuwają zaawansowane systemy "MACH II", po jednym w każdej stacji. Kontrolują one wszelkie procesy mające istotny wpływ na poprawność działania łącza, współpracując ze sobą poprzez łącza telekomunikacyjne.

Układ przesyłowy prądu stałego Szwecja - Polska został oddany do użytku w sierpniu 2000 roku. Powstał on w wyniku szwedzko - polskiego porozumienia firm: Svenska Kraftnät, Vattenfall AB i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (obecnie PGE S.A.), na mocy którego w 1997 utworzona została firma SwePol Link AB, zadaniem której było zainstalowanie, a obecnie eksploatowanie połączenia kablem podmorskim Szwecja - Polska. W 1998 roku utworzono polską filię firmy SwePol Link AB - SwePol Link Poland Sp. z o.o., która zajmuje się obsługą kabla po stronie polskiej. Technicznym utrzymaniem łącza po stronie polskiej od początku jego istnienia zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A.. Od kwietnia 2007 roku PSE-PÓŁNOC rozpoczęło również obsługę łącza po stronie szwedzkiej wygrywając przetarg z konkurencyjnymi firmami szwedzkimi.

Więcej informacji na temat linii przesyłowej SwePol Link na stronie www.pse-swepollink.pl/index.html.

Data publikacji : 18.05.2010
Data modyfikacji : 18.05.2010

Opcje strony

do góry