Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na 18 Europejskim Forum Regulacji Energetyki we Florencji

W dniach 9-11 czerwca Florencja stała się europejską stolicą energetyki, URE reprezentował, Marek Woszczyk, Wiceprezes urzędu.

Równoległe do obrad Forum, toczyły się również obrady stowarzyszeń zrzeszających europejskich regulatorów: 63. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Rady Europejskich Regulatorów Energii CEER (Council of European Energy Regulators) oraz 29. posiedzenie Grupy Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu ERGEG (European Regulators' Group for Electricity and Gas ).

W Europejskim Forum Regulacji Energetyki uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów krajów członkowskich, przedstawiciele krajowych urzędów regulacyjnych, reprezentanci Unii Przemysłu Energetycznego (Eurelectric), Europejskich Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO) oraz innych stowarzyszeń i organizacji branżowych. Dyskusje i prezentacje odbywały się w 6 blokach tematycznych: Inicjatywy Regionalne; Rynek wewnętrzny; Zasady, wytyczne i transparentność integracji rynku energii; Rozwój infrastruktury energetycznej; Kwestie międzynarodowe; Wpływ OZE na rynek energii elektrycznej. Na Forum poparte zostały działania stron, mające na celu dalszy rozwój i doskonalenie rynku energii. Jednocześnie podkreślono również konieczność ciągłej współpracy w omawianych dziedzinach.

***

Europejskie Forum Regulacji Energetyki zostało powołane w celu utworzenia wspólnego unijnego rynku energii elektrycznej. Pierwsze spotkanie w ramach Forum Florenckiego odbyło się w roku 1998. Od tamtej pory raz lub dwa razy do roku odbywają się regularne spotkania, które stanowią znakomitą możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń.

Data publikacji : 18.06.2010

Opcje strony

do góry