Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na Konferencji Inicjatyw Regionalnych w Brukseli

Wiceprezes URE, Marek Woszczyk, rozmawiał w Brukseli o wspólnotowym rynku energii.

8 lipca w Brukseli odbyła się IV Konferencja Inicjatyw Regionalnych, zorganizowana przez Grupę Europejskich Regulatorów ds. Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG) i Komisję Europejską (KE).

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji regulacyjnych z 21 państw, ministrowie oraz stali przedstawiciele KE, a także reprezentanci przedsiębiorstw energetycznych oraz prasy. Głównym tematem dyskusji były kierunki rozwoju europejskich rynków energii, a także przyszłe działania, rola i kształt Inicjatyw Regionalnych w kontekście wdrażania III pakietu energetycznego. Wśród osób, które wygłosiły swoje prezentacje w trakcie konferencji byli m.in. Dyrektor Generalny DG Energy Philip Lowe oraz Dyrektor DG Energy Heinz Hilbrecht. Podsumowania dyskusji dokonali Lord Mogg oraz Komisarz Oettinger. Reprezentantami URE na konferencji byli Marek Woszczyk, Wiceprezes URE oraz Kamila Kloc - Evison, kierująca Stanowiskiem Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej.

Dzień wcześniej, 7 lipca, Marek Woszczyk uczestniczył w 64. Zgromadzeniu Ogólnym CEER. Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu była niezależność regulatorów w III pakiecie energetycznym. Omawiane były również kwestie związane z powstaniem nowej agencji - ACER.

***

Regionalne Inicjatywy zostały powołane przez ERGEG w celu pomocy w stworzeniu jednolitego, w pełni konkurencyjnego, wspólnotowego rynku energii elektrycznej i rynku gazu. Obecnie obejmują one 7 regionalnych rynków energii elektrycznej oraz 3 rynki gazu ziemnego. Polska bierze udział w pracach grup roboczych w ramach „rynku północnego”, „środkowo-wschodniego” (energia elektryczna) oraz „rynku południowego/południowo-wschodniego” (gaz ziemny).

Data publikacji : 16.07.2010

Opcje strony

do góry