Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O konsumentach i dla konsumentów - URE na Forum w Londynie

Skargi konsumenckie, rozliczenia rachunków, inteligentne systemy pomiarowe i konkurencyjny detaliczny rynek energii - na tych zagadnieniach skupiała się uwaga uczestników Obywatelskiego Forum Energetycznego. Trzecie już spotkanie londyńskiego Forum odbyło się w dniach 21-22 października 2010 r.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Lord Mogg - przewodniczący CEER i ERGEG, a zarazem gospodarz Forum. Za pomocą wideo-wiadomości życzenia owocnych obrad przekazał uczestnikom Unijny Komisarz ds. Energii Guenther Oettinger oraz Komisarz ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów John Dalli. W dwudniowym spotkaniu w Londynie udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rządów krajów członkowskich, regulatorzy, członkowie unijnych i krajowych stowarzyszeń konsumenckich oraz stowarzyszeń przedsiębiorstw branżowych. Przedstawicielką Urzędu Regulacji Energetyki w Londynie była Zofia Janiszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji.

Panele dyskusyjne w ramach Forum zgrupowane zostały w 4 bloki tematyczne: postępowanie w sprawach skarg konsumenckich, rozliczenia rachunków (tzw. bilingi), inteligentne systemy pomiarowe, konkurencyjny detaliczny rynek energii. Podczas licznych dyskusji uczestnicy wskazali min. na konieczność większych wysiłków na rzecz edukacji i ochrony konsumentów. Świadomi swoich praw i dobrze poinformowani odbiorcy to warunek niezbędny aby rynek energii funkcjonował w prawidłowy sposób. Tymczasem zaprezentowane na Forum wyniki badań DG SANCO (Dyrekcji Generlnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów) nt. detalicznych rynków energii w krajach UE pokazały, że unijni konsumenci ciągle potrzebują pomocy ze strony krajowych instytucji. Głównymi działaniami, które należy podjąć dla ochrony konsumentów są min. zapewnienie dostępu do rzetelnej i przystępnej informacji, udoskonalenie metod porównywania warunków ofert, w tym cen energii, uproszczenie procedur zmiany sprzedawcy oraz usprawnienie rozpatrywania skarg konsumenckich.

W trakcie obrad podkreślona została również rola unijnych regulatorów m.in. w monitorowaniu rozwoju i funkcjonowania detalicznych rynków energii w krajach członkowskich.

Idea powołania Obywatelskiego Forum Energetycznego (Forum Londyńskiego) powstała w wyniku oceny stanu rozwoju konsumenckiego rynku energii. Formuła spotkania została zaczerpnięta z innych europejskich forów energetycznych - Forum Florenckiego oraz Madryckiego. Celem tej inicjatywy jest pomoc konsumentom, poprzez uwypuklanie problemów z jakimi stykają się oni jako uczestnicy rynku energii oraz szukanie sposobów dla ich rozwiązania. Pierwsze spotkanie Forum odbyło się 28 października 2008 w Londynie.

***

CEER jest niezależną organizacją, zrzeszającą regulatorów rynków energetycznych. Jej głównym celem jest dążenie do konkurencyjności rynków krajowych oraz wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konsolidacji europejskiego rynku gazu i energii elektrycznej. ERGEG jest niezależną grupą doradczą przy Komisji Europejskiej, zrzeszającą regulatorów rynków energetycznych z UE.

Data publikacji : 12.11.2010

Opcje strony

do góry