Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/3787,Energia-2020-nowa-strategia-dla-Europy.html
17.06.2024, 18:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia 2020 - nowa strategia dla Europy

10 listopada Komisja Europejska przedstawiła nową strategię na rzecz konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii.

W dokumencie zawarte zostały unijne priorytety energetyczne na najbliższe 10 lat. Należą do nich: osiągnięcie oszczędności energii, utworzenie konkurencyjnego i bezpiecznego wewnętrznego rynku energii, wzmocnienie unijnego przywództwa technologicznego oraz skuteczne negocjacje z partnerami międzynarodowymi. Komisja Europejska przedstawiła również działania, które należy podjąć aby osiągnąć wyznaczone cele. W oparciu o przedstawione priorytety i działania, Komisja Europejska przedstawi w ciągu 18 miesięcy konkretne inicjatywy i wnioski legislacyjne.

Więcej informacji na temat nowej strategii znajdą Państwo na stronach internetowych KE

Data publikacji : 23.11.2010

Opcje strony