Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/3977,Smart-Cities-w-Warszawie.html
29.05.2024, 20:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Smart Cities” w Warszawie

Ponad 10 milionów rocznie oszczędności może przynieść Warszawie zastosowanie nowych technologii energooszczędnego oświetlania. O zrównoważonym rozwoju w energetyce rozmawiali eksperci w ramach seminarium „Smart Cities”.

W siedzibie Ambasady Królestwa Danii, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Ambasador Królestwa Danii, Thomas Østrup Møller, otworzyli seminarium poświęcone koncepcji „Smart Cities - Inteligentne Miasta”.

Seminarium „Smart Cities” odbywało się w ramach kampanii Ambasady Królestwa Danii w Polsce - "DANISH SUSTAINABLE LIVING - Duński Sposób na Życie w Równowadze z Naturą i Rozwojem Technologiczno - Ekonomicznym". Patronat honorowy nad kampanią objął Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Miasta bardziej inteligentne

Celem seminarium było przedstawienie możliwości samorządów w zakresie zastosowania zmiany technologicznej w zarządzaniu miastami. Europejskie aglomeracje stoją przed wyzwaniem połączenia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Aby sprostać wyzwaniu potrzebne jest skoordynowane działanie władz samorządowych, sektora prywatnego oraz indywidualnych odbiorców energii. Dzięki zastosowaniom nowych technologii - odbiorcy będą bardziej otwarci na inicjatywy dotyczące rozwiązań z obszaru zrównoważonej gospodarki energią. Jeśli uda się połączyć wysiłki obu stron, mamy szanse na uczynienie miast bardziej inteligentnymi - przyjaznymi jednocześnie dla środowiska i społeczeństwa.

Do równowagi między konkurencyjnością i zrównoważonym rozwojem przyczynią się rozwiązania dotyczące m.in. efektywności energetycznej sieci grzewczych, efektywności energetycznej sieci dostarczających energię elektryczną, a także technologie pozyskiwania i wykorzystania zielonej energii oraz inteligentna gospodarka wodna i odpadowa.

Ścisła polsko-duńska współpraca w ramach prowadzonej przez Ambasadę kampanii koncentruje się na identyfikowaniu wyzwań stojących przed poszczególnymi regionami/miastami i dopasowaniu możliwie najlepszych rozwiązań.

Jaśniej i oszczędniej

Podczas seminarium Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz - Waltz mówiła m.in. o działaniach władz Stolicy na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym o planowanej zmianie oświetlenia ulicznego w części miasta na bardziej energooszczędne, co powinno przynieść około 10 mln zł oszczędności. Zainteresowanie uczestników wzbudziły informacje dotyczące uprzywilejowania transportu publicznego poprzez pasy dla autobusów czy pierwszeństwo w ruchu dla tramwajów. Przy zakupie nowego taboru tramwajów preferowane będą pojazdy energooszczędne. Na realizacje tych celów miasto chce się ubiegać o dotacje z UE.

Katarzyna Sobótka z Krajowego Punktu Konsultacyjnego Programów Badawczych UE przedstawiła system wspierania zrównoważonego rozwoju w latach 2010-2020, na który przeznaczono około 12 mln euro z unijnego budżetu. Z 2 tysięcy miast w krajach UE, ma zostać wyłoniona grupa 20-30 beneficjentów, którzy będą wdrażać program „sustainable development”.

W smart spotkaniu w Ambasadzie Królestwa Danii, uczestniczył ekspert URE - Paweł Bogusławski.

Polsko - duńskie partnerstwo dobrze widać w europejskich korporacjach zrzeszających miasta, Kopenhaga przewodniczy sieci miast europejskich Eurocities, a sieci współprzewodniczy Warszawa. Do sieci Eurocities należy ponad 140 miast.

W warszawsko-kopenhaskim seminarium nt ‘smart cities’ wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym - obok przedstawicieli gospodarza, Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnicowych m.in. Wilanowa, Woli, Rembertowa, Białołęki i Wawra, gmin podwarszawskich - Konstancina Jeziornej, miasta i gminy Piaseczno. W seminarium uczestniczyły też reprezentacje samorządów Łodzi, Płońska, Siedlec, Pilawy i Zielonej Góry. Obok przedstawicieli władz w seminarium wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń branżowych i biznesu.

Prezentacje podczas seminarium obejmowały dwie grupy zagadnień: zrównoważone budownictwo i efektywność energetyczna w miastach oraz zielone inwestycje w gminach.

Dyplomatyczne spotkania w Poznaniu i Szczecinie

Również w ramach kampanii „Duński Sposób na Życie w Równowadze z Naturą i Rozwojem Technologiczno - Ekonomicznym” Oddziały Terenowe URE w Szczecinie i Poznaniu odwiedził Ambasador Królestwa Danii, Thomas Østrup Møller.

W siedzibie Zachodniego Oddziału Terenowego URE, odbyło się spotkanie z Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce. Oprócz Pana Ambasadora gośćmi URE byli: Konsul Honorowy Królestwa Danii w Poznaniu, Krystian Ziemski oraz Katarzyna Wojda i Izabela Jakobsen z Ambasady Królestwa Danii w Warszawie. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. możliwościach i barierach współpracy polsko - duńskiej w regionie, o stanowisku Danii w trakcie prezydencji w Radzie UE, zwłaszcza w kontekście aspektów energetycznych.

Pani Irena Gruszka, dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Poznaniu przedstawiła prezentację - „Odnawialne źródła energii w Polsce”. Prezentacja zawierała informacje na temat systemów wsparcia OZE, które istnieją w Polsce, ilości instalacji OZE w Polsce i wielkości mocy zainstalowanej koncesjonowanych instalacji OZE. Omówione zostały także aktualne przepisy i projektowane zmiany w zakresie przyłączania do sieci.
Podobne spotkanie odbyło się w Północno - Zachodnim Oddziale Terenowym URE w Szczecinie, gdzie Ambasadora Danii podejmował dyrektor Oddziału - Witold Kępa.

Data publikacji : 17.03.2011
Data modyfikacji : 17.03.2011

Opcje strony