Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/4153,Zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-Pilotazowym-projektem-zbierania-danych-na-temat-h.html
29.05.2024, 20:25

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do zapoznania się z Pilotażowym projektem zbierania danych na temat handlu energią, opracowanym przez CEER

Europejska Rada Regulatorów Energetyki (CEER) zaprezentowała raport z trwającego od lipca 2010 do stycznia 2011 - Pilotażowego projektu zbierania danych na temat handlu energią.

Celem projektu była próba wypracowania jednego ustandaryzowanego systemu zbierania, gromadzenia i monitorowania danych na temat transakcji handlowych na rynku energii. Opracowanie jednolitej koncepcji gromadzenia danych z rynku energii oraz dostępu do ich analiz pozwala bowiem na wykrycie i zidentyfikowanie potencjalnych nadużyć na hurtowym rynku energii. Projektem CEER zostały objęte kraje Europy Środkowo-Zachodniej.

Oprócz informacji o przebiegu i wynikach projektu, raport CEER zawiera także opis obecnych unijnych ram regulacyjnych i prawnych w odniesieniu do hurtowego rynku energii. W dokumencie znajduje się także szereg rekomendacji regulatorów, które warto uwzględnić podczas tworzenia przyszłego ogólnoeuropejskiego systemu gromadzenia danych o transakcjach dokonywanych na rynku energii.

Raport CEER adresowany jest przede wszystkim do podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją energii, operatorów sieciowych, przedstawicieli przemysłu energetycznego, odbiorców gazu i energii elektrycznej, jak również środowisk akademickich i innych zainteresowanych.

Raport dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej CEER.

Data publikacji : 15.06.2011
Data modyfikacji : 13.12.2011

Opcje strony