Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

O liberalizacji rynku energii w Brukseli

Prezes URE w Parlamencie Europejskim, na spotkaniach CEER i ACER

8 listopada br. Prezes URE, Marek Woszczyk, spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli z polskimi europosłami. Spotkanie, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób: posłów, doradców i asystentów, poprowadził poseł Andrzej Grzyb, członek prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). Urząd Regulacji Energetyki reprezentowała również Kamila Kloc-Evison, Radca Prezesa, kierująca Stanowiskiem ds. Współpracy Międzynarodowej.

Wśród głównych tematów spotkania znalazła się projektowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, kwestia socjalizacji taryf dla energii elektrycznej i gazu oraz uwolnienie cen na detalicznym rynku energii elektrycznej. Prezes URE przedstawił europosłom stanowisko Urzędu wobec omawianych kwestii oraz plany działań w poszczególnych obszarach.

Prezes URE uczestniczył także w spotkaniu zorganizowanym przez austriackiego regulatora E-Control poświęconym projektowi zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (TSO Congestion Management Project in CEE Region) w Europie Środkowej i Wschodniej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w ten rynek regulatorów.

8 i 9 listopada odbyły się również spotkania Zgromadzenia Ogólnego CEER i Rady Regulatorów ACER, z udziałem Prezesa URE Marka Woszczyka oraz Kamili Kloc-Evison.

Data publikacji : 22.11.2011

Opcje strony

do góry