Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport Krajowy Prezesa URE 2012 już w sieci

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy Prezesa URE, określony w ustawie - Prawo energetyczne oraz dyrektywach unijnych, niniejszym prezentujemy raport z działalności polskiego regulatora w 2011 r. przesłany z końcem lipca do Komisji Europejskiej.

Jak co roku, raport został przygotowany przez ekspertów z Urzędu Regulacji Energetyki i przedstawia najważniejsze wydarzenia, jakie zaszły na krajowym rynku energii elektrycznej i rynku gazu w ubiegłym roku.

Zapraszamy do lektury raportu, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat kondycji hurtowego i detalicznego rynku energii elektrycznej i rynku gazu w Polsce w ubiegłym roku, działań krajowego regulatora podejmowanych w obszarze promocji konkurencji i przejrzystości obu rynków oraz starań na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorcy. Ponadto przybliżone zostały zadania i działania podjęte w 2011 r. przez Prezesa URE w kierunku dalszego rozwoju konkurencji, liberalizacji i integracji polskiego rynku gazu i energii elektrycznej.

Data publikacji : 04.09.2012
Data modyfikacji : 05.09.2012

Opcje strony

do góry