Nawigacja

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA)

ERRA Energy Regulators Regional Association jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. ERRA odegrała istotną rolę w przyspieszeniu reformy energetycznej i rozwoju rynku w Europie i Eurazji, a podróż od jej powstania do dnia dzisiejszego oferuje ważną naukę w wspieraniu postępu w kierunku samodzielności organów regulacyjnych.

Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający stowarzyszenie regulatorów w Europie. Wśród krajów-założycieli była również Polska, która jako formalny członek tego stowarzyszenia współpracuje poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Budapeszt został wybrany na siedzibę sekretariatu ERRA.

Wspólnym celem wszystkich krajów członkowskich ERRA jest doskonalenie narzędzi regulacyjnych, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, wzmacnianie pozycji organów regulacyjnych i ich niezależności wobec innych instytucji administracji rządowej. Działania stowarzyszenia są również ukierunkowane na kształtowanie stałej współpracy między regulatorami, wymianę informacji i doświadczeń regulacyjnych oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu.

Więcej informacji na temat ERRA jest dostępne na stronie stowarzyszenia: ERRA - Energy Regulators Regional Association (erranet.org)

Data publikacji : 20.09.2021
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony

do góry