Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/inicjatywy-regionalne/4946,Regionalne-Inicjatywy-Elektroenergetyczne.html
2022-08-18, 19:11

Regionalne Inicjatywy Elektroenergetyczne

W ramach Regionalnych Inicjatyw Elektroenergetycznych (ERI) utworzono siedem regionalnych rynków energii elektrycznej. Polska należy do Rynku Północnego (NE) oraz do Rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Rynek Europy Środkowo-Wschodniej:

Inicjatywa Rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) obejmuje siedem państw członkowskich: Austrię, Czechy, Niemcy, Węgry, Słowację, Słowenię oraz Polskę. Wiodącym regulatorem w ramach ERI CEE jest regulator austriacki - E-Control.

Źródło: ACER

Rynek Europy Północnej:

Inicjatywa Regionalna Rynku Europy Północnej (NE) obejmuje sześć państw członkowskich: Danię, Finlandię, Niemcy, Norwegię, Szwecję oraz Polskę. Polska jest połączona z rynkiem Europy Północnej poprzez stałoprądowe połączenie SwePol Link.

Źródło: ACER

Data publikacji : 11.10.2012
Data modyfikacji : 09.11.2015

Opcje strony