Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/inicjatywy-regionalne/4947,Regionalne-Inicjatywy-Gazowe.html
2022-01-24, 12:52

Regionalne Inicjatywy Gazowe

W ramach Regionalnych Inicjatyw Gazowych (GRI) utworzono trzy regionalne rynki gazu. Polska należy do Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej (SSE).

Rynek Europy Południowej/Południowo-Wschodniej:

W skład Gazowej Inicjatywy Regionalnej Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej (ang. GRI SSE) wchodzi jedenaście państw członkowskich: Austria, Bułgaria, Czechy, Cypr, Grecja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy oraz Polska.

Źródło: ACER

Prace w ramach regionu SSE koordynują wiodący regulatorzy w regionie. Od stycznia 2013 r. do października 2015 r. rolę współprzewodniczącego GRI SSE pełnił Prezes URE.

Data publikacji : 11.10.2012
Data modyfikacji : 09.11.2015

Opcje strony