Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8193,Informacja-nr-282019.html
2019-12-07, 13:30

Informacja nr 28/2019

Informacja Prezesa URE (nr 28/2019) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne

Data publikacji : 11.04.2019
Data modyfikacji : 11.04.2019

Opcje strony